Kolesterolscreening av barn?

Kolesterolsenkende behandling reduserer risiko for koronar hjernesykdom hos personer med familiær hyperkolesterolemi. Dette aktualiserer befolkningsscreening for sykdommen som et ledd i forebyggende tiltak. En metaanalyse av publiserte data over total- og LDL-kolesterolverdier hos personer med og uten familiær hyperkolesterolemi er tidligere publisert i BMJ.

Les hele saken:
Kolesterolscreening av barn?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media