Nyttig med raske lege- og rusmiddelanalyser

I noen situasjoner, som ved mistanke om forgiftning, er det ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Men muligheten for dette er vanligvis begrenset av tekniske og ressursmessige årsaker. Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital har siden 2004 bygd opp et tilbud for øyeblikkelig hjelp-analyser av en rekke lege- og rusmidler på døgnbasis.

I artikkelen evaluerer Arne Helland og kolleger bruken av tilbudet i 2005, og konkluderer med at mye tyder på at tilbudet fyller et behov. En av fordelene med tilbudet er muligheten til å spare pasienten for videre diagnostisk utredning hvis det påvises at et legemiddel eller rusmiddel er årsaken til pasientens symptomer. Utvidet testing kan også være nyttig for å påvise andre stoffer enn de tradisjonelle der spesifikk behandling er mulig.

- Ved ønske om å få foretatt en analyse er det viktig med en dialog mellom rekvirerende lege og laboratorielegen, sier Helland.

Det vil sikre at relevante kliniske opplysninger – som hvilke stoffer som mistenkes, pasientens symptomer, inntatt dose og tid fra inntak til prøvetaking – blir formidlet. Slik kan det avgjøres hvilke prøver som er aktuelle og om det er hensiktsmessig å utføre disse som øyeblikkelig hjelp.

Forfatterne mener det er få ekstra kostnader med dette tilbudet. Avdelingen har hatt lege i døgnkontinuerlig vaktberedskap fra før ordningen ble satt i gang, og det var tilstrekkelig kapasitet på analyseinstrumentene til å håndtere prøvene. Dermed er den ekstra kostnaden hovedsakelig ekstra bruk av bioingeniørtid.

- Vår vurdering er at både de investeringsmessige og de driftsmessige marginalkostnadene har vært beskjedne, sier Helland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media