Nyttig med raske lege- og rusmiddelanalyser

I noen situasjoner, som ved mistanke om forgiftning, er det ønskelig med rask påvisning av legemidler og/eller rusmidler i en pasientprøve. Men muligheten for dette er vanligvis begrenset av tekniske og ressursmessige årsaker. Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital har siden 2004 bygd opp et tilbud for øyeblikkelig hjelp-analyser av en rekke lege- og rusmidler på døgnbasis.

I artikkelen evaluerer Arne Helland og kolleger bruken av tilbudet i 2005, og konkluderer med at mye tyder på at tilbudet fyller et behov. En av fordelene med tilbudet er muligheten til å spare pasienten for videre diagnostisk utredning hvis det påvises at et legemiddel eller rusmiddel er årsaken til pasientens symptomer. Utvidet testing kan også være nyttig for å påvise andre stoffer enn de tradisjonelle der spesifikk behandling er mulig.

- Ved ønske om å få foretatt en analyse er det viktig med en dialog mellom rekvirerende lege og laboratorielegen, sier Helland.

Det vil sikre at relevante kliniske opplysninger – som hvilke stoffer som mistenkes, pasientens symptomer, inntatt dose og tid fra inntak til prøvetaking – blir formidlet. Slik kan det avgjøres hvilke prøver som er aktuelle og om det er hensiktsmessig å utføre disse som øyeblikkelig hjelp.

Forfatterne mener det er få ekstra kostnader med dette tilbudet. Avdelingen har hatt lege i døgnkontinuerlig vaktberedskap fra før ordningen ble satt i gang, og det var tilstrekkelig kapasitet på analyseinstrumentene til å håndtere prøvene. Dermed er den ekstra kostnaden hovedsakelig ekstra bruk av bioingeniørtid.

- Vår vurdering er at både de investeringsmessige og de driftsmessige marginalkostnadene har vært beskjedne, sier Helland.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.