Doktoravhandlinger

Artikkel

Ragnhild Bang Nes, Ph.D. Well-being and psychological distress: genetic and environmental influences on stability, change, and covariance. Utgår fra Psykologisk Institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Joar Vittersø, Universitetet i Tromsø, Jon Martin Sundet, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Anne Mari Torgersen, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen Røysamb, Kristian Tambs og Ted Reichborn-Kjennerud.

Karine Lindmo, Ph.D. Regulation and function of autophagy in Drosophila melanogaster. Utgår fra Institutt for molekylær biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Sharon A. Tooze, Lincoln”s Inn Fields Laboratories, London, England, Geir Bjørkøy, Universitetet i Tromsø og Kristian Prydz, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Harald Stenmark, Tor Erik Rusten og Kirsten Sandvig.

Johan Fosen, Ph.D. Internal time-dependent covariates in event history analysis. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Torben Martinussen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Fredriksberg, Danmark, Per Henrik Zahl, Folkehelseinstituttet, Oslo og Eva Skovlund, Universitetet i Oslo.

Veileder: Odd O. Aalen.

Fredrik Swift, Ph.D. Restricted diffusions of ions regulates cardiac function. Utgår fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Henning Bundgaard, Rigshospitalet, København, Danmark, Michael Shattock St. Thomas’ Hospital, London, England og Guro Valen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ole M. Sejersted.

Monica Cheng Munthe-Kaas, dr.med. Asthma and allergy in childhood: genetics of the inflammatory reaction. Utgår fra Barnesenteret, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus. Disputas 20.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Dirkje Sjoukje Postma, University Medical Center Groningen, Nederland, Knut Øymar, Stavanger universitetssjukehus og Johny Kongerud, Universitetet i Oslo.

Veileder: Karin C. Lødrup Carlsen.

Aboulghassem Shahdadfar, Ph.D. Human somatic cells in regenerative medicine. In vitro characterization of mesenchymal stem cells and chondrocytes. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 21.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Katarina Le Blanc, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Mats Brittberg, Universitetet i Göteborg, Sverige og Lars Nordsletten, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jan E. Brinchmann.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Ulrike Waje-Andreassen, Ph.D. Hjerneinfarkt og inflammasjon. Utgår fra Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Bergen, og utført ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 6.12. 2007.

Veileder: Christian A. Vedeler.

Tor Magne Madland, dr.med. Calprotectin (S100A8/A9) and S100A12 in inflammatory arthritis. Utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 14.12. 2007.

Veileder: Johan G. Brun.

Jan Egil Afset, Ph.D. Role of enteropathogenic Escherichia coli in childhood diarrhoea in Norway. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 17.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Flemming Scheutz, Statens Serum Institutt, København, Yngvild Wasteson, Norges Veterinærhøgskole og Henrik Døllner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Kåre Bergh og Lars Bevanger.

Bent Håvard Hellum, Ph.D. In vitro interactions between medicinal drugs and herbs on Cytochrome P-450 metabolism and P-glycoprotein transport. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 18.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Inger Johansson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Steinar Madsen, Statens legemiddelverk og Per Jynge, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Odd Georg Nilsen.

Morten André Høydal, Ph.D. Cardiac dysfunction and maximal oxygen uptake – myocardial adaptation to endurance training. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 20.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Karin Sipido, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, Terje S. Larsen, Universitetet i Tromsø og Alexander Wahba, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Øyvind Ellingsen.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Nancy Gerits, Ph.D. Transcriptional regulation and functions of the mitogen-activated protein kinase MK5. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 7.12. 2007

Bedømmelseskomité: Jonathan Dean, Imperial College London, England, Johan Van Lint, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia og Eva Sjøttem, Universitetet i Tromsø.

Gro Dahlseng Håkonsen, Ph.D. Care issues in the management of malignant pain. The development and application of a novel medication assessment tool. Utgår fra Institutt for farmakologi. Disputas 8.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Sam Salek, Cardiff University, England, Claire Anderson, University of Nottingham, England og Liv-Unni Naalsund, Universitetet i Tromsø.

Anne Cathrine Silviken, Ph.D. Suicidal behavior among indigenous Sami in arctic Norway – a special focus on adolescents and young adults. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 11.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed, Danmark, Heidi Hjelmeland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Maja-Lisa Løchen, Universitetet i Tromsø.

Mara Montserrat Martn-Armas, Ph.D. Role of scavenger endothelial cells in innate immunity. A comparative study. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 13.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Polly Matzinger, National Institute of Health, USA, Tor Gjøen, Universitetet i Oslo, og Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø.

Tordis Sørensen Høifødt, dr.med. Exploring learning processes in psychiatry among medical students and young physicians. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Are Holen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Øivind Ekeberg, Universitetet i Oslo og Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler