Blæresteinskirurgi i antikken

Hvis dette var umulig, kunne urinretensjonen lindres med kateter. Denne behandlingen forble tilnærmet uforandret frem til 1500-tallet, og enkelte av prinsippene brukes fortsatt i moderne urologi. Det skriver Haakon Lindekleiv og kolleger i en artikkel Tidsskriftets julenummer.

Les hele saken:
Blæresteinskirurgi i antikken

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media