Nye prevensjonsmetoder er lite brukt

Det viser en ny undersøkelse i siste nummer av Tidsskriftet. Finn Egil Skjeldestad har sett på prevensjonsbruken i Norge i 2005.

Færre kvinner sterilisert

- Siden det i de senere årene er kommet flere nye administrasjonsformer for hormonell prevensjon og egenandelen for kvinnelig sterilisering er blitt høyere, er det ønskelig med data over nye prevensjonsvaner, forklarer han.

Sammenlignet med tidligere studier er færre kvinner sterilisert. Allikevel er en av fem kvinner i alderen 40-44 år sterilisert. Hormonell prevensjon dominerer blant dem under 35, mens spiral er mest benyttet av dem som er 35 år og eldre.

Hormonell prevensjon er mest brukt

Kvinnene i undersøkelsen var 20-44 år, fertile, seksuelt aktive i de siste tre månedene før undersøkelsen, og hadde ikke planer om å bli gravide. Det ble ikke spurt om mannlig sterilisering eller p-sprøyte.

Over 90% hadde brukt minst en type prevensjon de siste tre månedene. 9% brukte ikke prevensjon, 38% hadde brukt hormonell prevensjon, 28% hadde brukt spiral, 13% kondom, og 8% var sterilisert.

Nye administrasjonsformer lite brukt

Nye administrasjonsformer av hormonell prevensjon som p-plaster, implantater og vaginalring, var lite brukt og viser et konsistent mønster over de ulike aldersgruppene.

- Prevensjonsbruken er høy i Norge. Hormonell prevensjon i nye administrasjonsformer gjør tilbudet variert, med mange muligheter for individuell tilpasning. Sterilisering har lenge vært et uprioritert helsetilbud, og økte egenandeler for sterilisering har gjort denne prevensjonsformen enda mindre aktuell for mange kvinner, konkluderer Skjeldestad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media