ABCA-transportører sentrale i cellenes lipidtransport

Det skriver Armin P. Piehler og kolleger i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

Koblet til utvikling av genetiske sykdommer

ABCA-transportører er membrantransportproteiner som deltar i spesialiserte lipideksportmaskinerier. Til sammen har 12 humane ABCA-transportører blitt identifisert. Fire av disse har blitt identifisert som årsaksgener for arvelige sykdommer i hjerte, blodkar, luftveier, øyne, og hud. I tillegg, er genene for flere andre ABCA-transportører lovende kandidater for arvelige sykdommer.

- Nyere forskningsresultater antyder at ABCA-transportører også spiller en viktig rolle i patogenesen av komplekse, multifaktorelle sykdommer med høy insidens, som aterosklerose, aldersrelatert maculadegenerasjon, og Alzheimers sykdom, sier Piehler.

Familiær HDL-mangel

ABCA1 er den best utforskede ABCA-transportøren, og mutasjoner av dette genet er årsaken til familiær HDL-mangel. Sykdommen er sjelden, genetisk betinget, presenterer seg med markert lave HDL-verdier i plasma, og gir økt risiko for aterosklerose. Studier i dyremodeller tyder også på at ABCA1-transportøren kan bidra til utvikling av Alzheimers sykdom, men flere studier er nødvendige for å avklare dette.

Neonatal surfaktantmangel

Surfaktant er en blanding av lipider og proteiner som brer seg ut som et tynt lag på overflaten av lundenes alveoler, reduserer overflatespenning, og forhindrer kollaps av lungene ved ekspirasjon. ABCA3-transportøren er en medspiller i metabolismen av surfaktant, og det er nylig vist at mutasjoner i ABCA3 er en årsak til neonatal surfaktantmangel.

Netthinnesykdommer

ABCA4 er en retinaspesifikk transportør, og flere genetiske retinadystrofier er assosiert med mutasjoner av dette genet. Blant annet er det årsaken til Stargardts sykdom som er en av de hyppigste retinadystrofier.
Nyere studier viser også at ABCA4 er et predisposisjonslocus ved aldersrelatert maculadegenerasjon, som er den hyppigste årsaken til blindhet i den vestlige verden.

Arvelige hudsykdommer

Mutasjoner i ABCA12-genet er ansvarlig for to hudsykdommer: keratiniseringssykdommene lamellær iktyose type 2 og harlekin-iktyose. Nyfødte med harlekin-iktyose er dekket av tykke, gule keratinplater over hele kroppen, og dør ofte kort tid etter fødselen.

Begrenset kunnskap

Kunnskap om ABCA-transportørenes funksjon er fortsatt svært begrenset. Men forskningsresultater tyder på at de er involvert i flere sykdommer med en svært høy insidensrate i vestlige land.

- Mange pasienter utredes for slike sykdommer daglig ved norske sykehus. Vi trenger mer innsikt i ABCA-proteinenes betydning blant friske og ved sykdom, konkluderer Piehler.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media