Ønsker informasjon om naturpreparater fra legen

Det viser en studie i siste nummer av Tidsskriftet. Tonje Krogstad og kolleger intervjuet foreldre av kreftsyke barn i fokusgrupper for å finne ut hvilke erfaringer og synspunkter de har til bruk av slike preparater.

Skeptiske

Deltakerne var skeptiske til å gi naturpreparater til barna, men mer åpne når det gjaldt eget bruk. De syntes at det var vanskelig å vite hva som var sant og usant om slike preparater. Selv om få hadde prøvd naturpreparater ga flere barna sine tran og multivitaminer. Deltakerne ga også uttrykk for at de antakelig ville ha prøvd alt hvis barnet hadde hatt dårlig prognose.

Stoler ikke på reklame

Foreldrene oppga at de hyppigst mottok informasjon fra venner, familie, reklame, medier og helsekostforretninger.

- De uttrykte stor skepsis til mye av reklamen, og enkelte følte seg direkte provosert av å lese artikler i ukeblader hvor enkelte produkter ble fremstilt som rene vidundermidler. Likeledes var deltakerne skeptisk til mye av det som personale i helsekostforretninger informerer om og det som blir funnet på internett, sier Krogstad.

Deltakerne hadde mest tillit til anbefalinger fra familie og venner, men følte også ofte dette som et press.

Tillit til helsepersonell

Foreldrene vil helst ha informasjon om denne typen produkter fra helsepersonell, men uttrykte at de ikke hadde fått ordentlig svar på spørsmål om bruk. Apotek ble også nevnt som en seriøs og nøytral informasjonskilde.

- På grunn av mangel på dokumentasjon kan det være vanskelig å gi informasjon om naturpreparater. Men i redsel for å komme i konflikt, kan det være noen pasienter unnlater å informere legen om bruk av slike preparater. Det er derfor viktig at pasienten føler at legen tar dem alvorlig, konkluderer Krogstad og kolleger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media