Ny artikkelfunksjonalitet

I Tidsskriftets nettutgave vises ikke lenger tabeller og figurer fortløpende i artikkelen.

Flere visningsmuligheter

I artikkelen vil du vil se en liten versjon av tabellen eller figuren, og få mulighet til å åpne den i stort format i samme eller i eget vindu i nettleseren. Endringen er gjort fra at det skal være enklere å forholde seg til innholdsrike figurer og tabeller.

Figurer kan du nå også åpne som lysbilder du kan benytte i programmet Powerpoint. Denne funksjonaliteten gjelder i hovedsak i artiklene i Medisin og vitenskap-delen. I artikkelen Pasientlister hos kvinnelige og mannlige fastleger, publisert i Tidsskriftet nr. 19/2007 ser du eksempler på denne nye funksjonaliteten.

Enklere å se hele henvisningen

Henvisningene i teksten til litteraturlisten kan du klikke på for raskt å kunne se mer informasjon om kilden til opplysningene. Fra litteraturlisten kan du enkelt klikke deg tilbake til den delen av teksten der henvisningen er benyttet.
Denne funksjonaliteten gjelder alle artikler med litteraturlister.

Har du kommentarer til de nye mulighetene eller andre ønsker for utvikling av Tidsskriftets nettutgave, kontakt nettredaksjonen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media