Membranprotein gir håp om nye antibiotikatyper

Bakteriecelleveggen består av sukkerkjeder holdt sammen av peptider, og den beskytter bakteriene mot osmotisk stress. Den bygges opp av enzymene glykosyltransferase og transpeptidase. Disse enzymene er helt nødvendige for oppbyggingen av celleveggen og er således gode angrepspunkt for antibiotika. Betalaktamantibiotika hemmer transpeptidase, mens glykosyltransferase har vært vanskelig å studere pga. laboratorietekniske problemer.

Les hele saken:
Membranprotein gir håp om nye antibiotikatyper

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media