Hyperparatyreoidisme - operasjon eller observasjon?

Oppmerksomheten omkring mild primær hyperparatyreoidisme er betydelig fordi sykdommen diagnostiseres stadig oftere, spesielt hos kvinner etter menopausen. Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer, hovedsakelig basert på klinisk erfaring, for når operasjon skal anbefales. Ved de letteste former for hyperperatyreodisme er det usikkert om det er grunnlag for å anbefale operasjon

Les hele saken:
Hyperparatyreoidisme – operasjon eller observasjon?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.