Positivt med ultralydundersøkelse hos fastlege

Men pasienter og leger synes det er positivt med diagnostisk ultralyd på fastlegekontoret. Det viser en studie publisert i siste nummer av Tidsskriftet. Morten Glasø og Ivar Birger Mediås forsøkte å kartlegge nytten av slike undersøkelser ved Sørumsand legesenter. Resultatene viser at ultralyd kan være et nyttig verktøy for å avklare uklare tilstander, og behovet for henvisninger til spesialisthelsetjenesten reduseres.

Vil betale ekstra for ultralyd

Legene fylte ut et spørreskjema om nytteverdi og ressursbruk før, umiddelbart etter, og tre måneder etter undersøkelsen. Pasientene fylte også ut et skjema tre måneder etter hvor det ble lagt vekt på opplevelser rundt undersøkelsen i tillegg til nytteverdi. Legene mente ultralydundersøkelsen var nyttig for å avklare diagnosen og redusere bekymring hos både pasient og lege. De fleste pasientene følte seg tryggere etter undersøkelsen, mente at fastleger burde ha ultralydapparat på kontoret, og 83% var villige til å betale ekstra for slike undersøkelser.

40% av pasientene trodde ikke undersøkelsen hadde hatt betydning for deres videre behandling. At så mange var av denne oppfatningen, mener forfatterne kan delvis forklares av undersøkelser som pasientene selv bad om, som fosterundersøkelser. I en lederartikkel foreslår Svein Zander Bratland og Svein Ødegaard at årsaken også kan ligge i kommunikasjonen med pasientene.

Tabell
Foto Health and Medicine.

For kort oppfølging

Bratland og Ødegaard påpeker også at nytteverdien av medisinske tiltak vil vanligvis vurderes ut fra tiltakets relevans og validitet sammen med ressursbruk og mulige ulemper knyttet til tiltaket. De mener nytteverdien vil være begrenset ved tilstander som forekommer sjelden i allmennpraksis.

- Blant annet er oppfølgingstiden for legenes vurdering for kort til å fange opp falskt negative funn, sier de.

Selv om ultralydundersøkelse sjelden var forbundet med ubehag rapporterte pasientene oftere enn legene at undersøkelsen hadde vært ubehagelig eller hadde ført til unødig bekymring.

Opplæring viktig

Legene i denne studien hadde alle gått på kurs i ultralyddiagnostikk for allmennpraktikere. Forfatterne mener dette må anses som et minimum for å kunne benytte metoden. Dette er også Bratland og Ødegaard enige i.

- For at et slikt resultat skal kunne oppnås i allmennpraksis, vil det kreve opplæring og vedlikehold av ferdighetene. For prenatal ultralyddiagnostikk vil opplæringen antakelig måtte være særlig omfattende, sier de.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media