Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?

Artikkel

I Tidsskriftets podkast for nr. 16/2007 kan du høre intervju med Olaf Gjerløw Aasland, førsteforfatter av originalartikkelen «Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?».

Anbefalte artikler