Økt kunnskap om beinnedbrytningen ved myelomatose

De har studert molekylære mekanismer for skjelettnedbrytningen som rammer de fleste pasienter med myelomatose. Hos friske personer er det en nøye regulert balanse mellom nedbrytning og nydanning av bein, men hos myelompasienter er denne balansen brutt. Tidligere har man trodd at aktivering av osteoklaster, den beinspisende cellen i skjelettet, var hovedårsaken til denne ubalansen. Man vet imidlertid nå at nedregulert nydanning av bein er minst like viktig som økt nedbrytning. I artikkelen beskrives virkningen av hepatocyttvekstfaktor (HGF) på beincellene.

Les hele saken:
Økt kunnskap om beinnedbrytningen ved myelomatose

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media