Kan acetylsalisylsyre forebygge kolorektalkreft?

I en nylig publisert studie fra USA har man funnet at den aldersjusterte insidensraten for kolorektalkreft gikk ned fra 56 til 37 per 100 000 personår blant personer som oppga at de regelmessig brukte acetylsalisylsyre, i motsetning til dem som ikke gjorde det. Likevel var begge ratene høyere enn i gruppen med COX-2-negative svulster, der den var 27 per 100 000 personår for både brukere og ikke-brukere.

Les hele saken:
Kan acetylsalisylsyre forebygge kolorektalkreft?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.