Det økende juristeri et problem - det gode medisinske skjønn viktigst

Det skriver Gro Hillestad Thune i Tidsskriftet nr. 1/2007. Thune har vært leder av Forbrukerrådet, styreleder i Norsk Pasientforening, og har som menneskerettighetsjurist arbeidet aktivt for at pasienter skal få juridiske rettigheter. Men hun understreker at disse reglene først og fremst er til for de situasjonene der noe går galt, og at pasienter ønsker å stole på legen. Det er fare for at behandler og pasient blir motparter, som i USA, og ikke lenger spiller på lag, mener Thune.

Hun sammenlikner pasientrettighetene med lover for samboere og sameiere - de må være der for sikkerhets skyld hvis situasjonen mot formodning skulle skjære seg. Det er viktig at det gode medisinske skjønn er overordnet paragrafene. Det som er bra for pasienten er viktigere enn juristenes finurlige regeltolking hvis det åpenbart kolliderer med det som er best for pasienten.

- Min oppfordring er å ta tak i det økende juristeriet og ikke minst de uheldige virkninger dette har for tillitsforholdet mellom lege og pasient. Heis fanen i protest mot et helsevesen hvor det sentrale er å følge reglene og det å være medmenneske ikke verdsettes. Vi i Norsk Pasientforening gir dere vår støtte, sier Thune.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media