Det er ikke hva som sies, men hvordan

Dette gjelder også ved likeverdige fremstillinger med ulik ordlyd.

Effekt av risikoreduserende medikamenter kan uttrykkes på ulike måter. Antall som må behandles for å forebygge ett sykdomstilfelle, er mye brukt. Et annet, men mindre anvendt effektmål er hvor mye lenger man holder seg frisk ved å ta et forebyggende medikament, altså en tidsgevinst.

Les hele saken:
Det er ikke hva som sies, men hvordan

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media