Type 2-diabetikere bør følges opp ved poliklinikk

Dette er konklusjonen i en norsk to års prospektiv studie blant 120 pasienter med type 2-diabetes. De hadde gjennomsnittlig hatt diabetes i seks år, hadde minst én kardiovaskulær risikofaktor og gjennomsnittsalderen var 59 år. Halvparten ble randomisert til strukturert oppfølging ved en sykehuspoliklinikk, mens de øvrige ble fulgt opp i allmennpraksis. Den strukturerte oppfølgingen omfattet seks måneders livsstilsintervensjon og 18 måneder med optimalisering av farmakologisk behandling i henhold til definerte behandlingsmål for blodsukkernivå, lipidverdier og blodtrykk.

Les hele saken:
Type 2-diabetikere bør følges opp ved poliklinikk

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media