Stent eller medikament ved koronarsykdom?

I en stor multisenterstudie fra USA og Canada har man undersøkt om tidlig perkutan koronar intervensjon bedrer prognosen ved stabil koronarsykdom. Den randomiserte studien omfattet nær 2 300 pasienter av begge kjønn. Halvparten ble tilbudt PCI-behandling i tillegg til farmakologisk behandling og livsstilsintervensjon.

Etter en median oppfølging på 4,6 år var den generelle dødelighet og forekomsten av nytt, ikke-fatalt infarkt den samme i begge grupper (19 % mot 18,5 %).

Stent eller medikament ved koronarsykdom?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media