Reaktivering av TP53 som kreftterapi?

Mutasjoner i genet TP53 finnes i omtrent halvparten av alle svulster, og mutert TP53 er en markør for dårlig prognose ved mange kreftformer. I tre studier har man nylig undersøkt reetablering av funksjonen til TP53 (også kalt p53) i svulster hos mus. I alle tre studiene fant man at tilbakeføring av TP53-proteinet førte til at kreftsvulstene krympet.

Les hele saken:
Reaktivering av TP53 som kreftterapi?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.