Ingen effekt av nitrogenoksid mot akutt lungeskade

For pasienter med akutt lungeskade er inhalasjon med nitrogenoksid brukt for å bedre oksygeneringen. Men effekten har ikke vært godt vitenskapelig dokumentert. Nå har kanadiske forskere gjort en metaanalyse av studier der inhalasjon av nitrogenoksid har vært brukt ved behandling av akutt lungeskade og akutt lungesviktsyndrom.

Det ble ikke funnet signifikante effekter av nitrogenoksid på dødeligheten og heller ikke effekt på gjennomsnittlig lungearterietrykk.

Les hele saken:
Ingen effekt av nitrogenoksid mot akutt lungeskade

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.