Hysteri - en vid diagnose

Hilde Bondevik disputerte 24.5. 2007 for graden Ph.D., med en avhandling om hysteri; Medisinens orden og hysteriets uorden. Hysteri i Norge 1870 - 1915. Hun har blant annet studert norske fagmedisinske tekster, sykejournaler fra Gaustad asyl og norsk skjønnlitteratur.

- Symptomene på hysteri var først i hovedsak av somatisk art, med kramper, lammelser, hudforandringer og smerter som legene ikke klarte å lokalisere. Etter hvert overtok en psykologisk modell, forklarer Bondevik.

Hysteri (gr. livmor) er blitt knyttet til menstruasjon og underliv, og det var i hovedsak kvinner som fikk diagnosen. Men i 1880-årene ble den også gitt til menn, da som følge av kramper og lammelser.

- Journalene fra Gaustad viser at pasientene her var mentalt svært syke, med vrangforestillinger og hallusinasjoner, sier Bondevik.

I ettertid har diagnosen blant annet vært koblet til fibromyalgi, tretthetssyndrom, anoreksi, selvskading og diagnostiske termer som konversjonsnevrose og somatoforme plager. Behandlingen var like bred.

- Beroligende medikamenter, hvile, ren luft, varme bad eller kalde styrtbad, elektrifisering, urter og igler er beskrevet. Kirurgiske inngrep var heller ikke uvanlig, men heldigvis ikke så utbredt i Norge. Kvinner har fått fjernet livmor eller eggledere, og i noen tilfeller klitoris, forteller hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media