Feildiagnostistisering av boblebadrelatert infeksjon

Smitterisikoen ved utendørs varmtvannsbading er lite kjent. I en artikkel i sommernummeret av Tidsskriftet (nr. 13-14), beskriver Kirsti Malterud og Janecke Thesen ved Universitetet i Bergen et lokalt utbrudd blant seks personer som alle hadde badet i samme utendørs boblebad.

Forskjellige symptomer

Alle de seks personene var ellers friske, og boblebadet hadde blitt rengjort og overvåket på forskriftsmessig måte etter produsentens bruksanvisning. Personene hadde badet i boblebadet parvis og ble også syke parvis, med forskjellige symptomer. Symptomene inkluderte lymfeknutesvulst, forbigående makulopapuløst utslett, sår hals, feber og tretthet. Den første personen som fikk symptomer, i form av lymfeknutesvulst, tok mammografi og ultralydundersøkelse og fikk diagnosen mastitt. Ingen hadde på dette tidspunktet mistanke om at symptomene var relatert til boblebadet. Person nummer to fikk et makulopapuløst utslett som først ble diagnostisert som en atypisk variant av impetigo, men behandling med penicillin hadde ingen effekt. Først da mistenkte man boblebadet som mulig smittekilde.

- Vår diagnose for dette utbruddet er basert på kliniske funn og bakteriologiske undersøkelser med ulike utfall, sier Malterud.

Det ble tatt dyppekulturprøve fra boblebadet etter at den andre personen fikk utslett. Prøven, som viste bakterievekst, ble innsendt til dyrking ved det regionale mikrobiologiske laboratoriet, som avviste dyrking av en slik vannprøve. Det ble senere tatt flere dyppekulturprøver. To av disse viste oppvekst av Pseudomonas aeruginosa. Malterud og Thesen mener derfor at de med høy sannsynlighet har observert et utbrudd av boblebadinfeksjon med P aeruginosa.

Forveksles med impetigo

De siste årene har det vært en oppblomstring av impetigo i Norge. Det er ifølge forfatterne sannsynlig at boblebadrelatert follikulitt er blitt forvekslet med impetigo.

- Selv hadde vi som erfarne allmennleger ikke hørt om tilstanden. Vi tror dette gjelder for mange kolleger, sier Malterud.

Tilstanden kjennetegnes av pustler i hårsekkene og skal vanligvis ikke behandles med antibiotika. Det finnes ikke kunnskapsbaserte veiledninger om privat drift av boblebad, og forfatterne mener at dette bør utarbeides. Norske leger bør også vurdere pseudomonasinfeksjon som differensialdiagnose og spørre etter bruk av boblebad ved utbredt impetigoliknende utslett, lymfadenitt og mastitt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media