Eksplosjon i endetarmen

Det mener Bjørn Hofstad ved Ullevål universitetssykehus. Det har lenge vært dokumentert at bruk av CO2 er mindre farlig og mer behagelig for pasientene, allikevel er det fortsatt vanlig å bruke luft. I spalten Noe å lære av i Tidsskriftets sommernummer (nr. 13-14/2007), beskriver Hofstad en eksplosjon i endetarmen ved endoskopisk fjerning av en rectumpolypp hos en 71 år gammel pasient. Selv om det gikk bra med denne pasienten, kan en slik eksplosjon ha fatale konsekvenser.

En eksplosjon å lære av

Pasienten hadde en stor polypp på ca. 3-4 cm i diameter noen få centimeter innenfor analkanalen, og Hofstad og kolleger bestemte seg for en stykkevis reseksjon av polyppen ved bruk av polyppektomi med slynge og diatermi. Etter fjerning av polyppen svidde de forsiktig med slyngen for å stoppe blødning.

- I neste øyeblikk inntraff et veldig smell og hele endoskopet ble drevet ut av anus. Ved reskopi etter noen minutter fant man ingen tegn til skade i mucosa, og pasienten klaget kun over en ett ømhet i underlivet.

- Det tok litt tid å forstå at vi hadde opplevd en gasseksplosjon i rectum, sier Hofstad.
Ettersom eksplosjonen skjedde i rectum, kunne gassen evakueres spontant gjennom anus. Lenger oppe i tarmen kan slike eksplosjoner ha alvorlige konsekvenser, og det er beskrevet dødelig utgang.

Et hendelig uhell?

Senere viste en laktosepusteprøve at pasienten er metandanner. For at en slik eksplosjon skal skje, må luft brukes til innblåsing (luft inneholder O2), og H2 eller CH4 produseres i tarmen. Rundt 33% av befolkningen er metandannere, det vil si de har en bakterieflora i avføringen som produserer CH4. Og over 95% av befolkningen produserer H2. Men ved bruk av karbondioksidgass (CO2) i stedet for luft, elimineres faren for eksplosjon

Karbondioksidgass har også andre fordeler, og det er nå veldokumentert at pasienter som får innblåst CO2 i stedet for luft, har færre plager og ingen bivirkninger etter både sigmoidoskopi og koloskopi. I en kommentar i Tidsskriftet konkluderer Geir Hoff at det er på tide at leger bytter til CO2.

- Eksplosjoner ved gastrointestinal endoskopi er ikke lenger –et hendelig uhell–. Om ikke andre har fått det med seg, så vil utvilsomt pasientenes advokater ta poenget. Når gjør vi det, spør Hoff.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media