Er cervixcytologisk undersøkelse av unge kvinner mer til skade enn til gagn?

Artikkel

I Tidsskriftets podkast for nr. 13-14/2007, sommernummeret, kan du høre intervju med Finn Egil Skjeldestad, førsteforfatter av «Er cervixcytologisk undersøkelse av unge kvinner mer til skade enn til gagn?». Reporter: Oda Riska.

Anbefalte artikler