Ny ekkokardiografisk metode nyttig ved hjerteinfarkt

Vi ønsket å undersøke om en ny ekkokardiografisk metode (strain) kunne brukes til å forutsi transmural utbredelse og totalt omfang av hjertemuskelskade ved akutt hjerteinfarkt. 30 pasienter med akutt hjerteinfarkt pga. LAD-okklusjon ble undersøkt med den nye metoden omtrent halvannen time etter reperfusjon med perkutan koronar intervensjon (PCI).

Regional deformasjon (strain) ble målt i 16 segmenter i venstre ventrikkel. Gjennomsnittet i alle de 16 segmentene (global deformasjon) ble også testet som et mål på hele infarktskaden. Dessuten undersøkte vi beregnet infarktskade etter etablerte tester som ASAT, troponin, CK-MB, myoglobin, EKG og ejeksjonsfraksjon. Referansemetode for beregning av infarktstørrelsen var kontrast-MR ni måneder etter infarktet.

Les hele saken:
Ny ekkokardiografisk metode nyttig ved hjerteinfarkt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media