Legers statinforskrivning er endret

Simvastatin skal være foretrukket statin, fordi det er billigere enn de andre. Dette ble bestemt av norske helsemyndigheter i 2005 og innebærer at alle skal behandles med simvastatin - dersom det ikke foreligger tungtveiende medisinske grunner til å bruke andre lipidsenkende legemidler.

Ved hjelp av data fra Reseptregisteret har vi analysert alle individer som fikk utlevert statiner ved norske apotek i perioden januar 2004 - juni 2006. Ett år før nye refusjonsvilkår for statiner var prevalensen av statinbruk 6,3 % og 7,5 % hos henholdsvis kvinner og menn. Prevalensen økte til henholdsvis 6,8 % og 8,1 % ett år etter nye refusjonsvilkår. Kostnader ble redusert med nesten 200 millioner kroner i samme periode. Undersøkelsen viser at nye refusjonsvilkår for statiner har hatt stor innvirkning på legenes forskrivningspraksis og har bidratt til å redusere legemiddelkostnadene.

Les hele saken:
Legers statinforskrivning er endret

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media