Kreftspesifikke antistoffer i lymfom

Et viktig mål i kreftforskningen er å forstå de underliggende mekanismene for kreftutvikling og finne nye mål for terapi. Én strategi er å lage såkalte biblioteker av kreftcellenes proteiner og deretter fiske etter antistoffer mot slike proteiner i serum hos pasienter. Lege og forsker Christian Kersten og hans medarbeidere ved Radiumhospitalet har brukt denne strategien i sine studier av lymfomer.

Les hele saken:
Kreftspesifikke antistoffer i lymfom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media