Kirurgi bedre enn endoskopi ved kronisk pankreatitt

Behandlingsalternativene ved kronisk pankreatitt er enten kirurgisk eller endoskopisk avlastning, men det er uenighet om hvilken metode som er best. I en nederlandsk studie ble pasientene randomisert til enten endoskopisk (n = 19) eller kirurgisk drenasje (n = 20). Smerteskår gjennom to års oppfølging var det primære endepunkt.

Les hele saken:
Kirurgi bedre enn endoskopi ved kronisk pankreatitt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media