Hvordan husker vi?

I to artikler, publisert i Science og Nature i februar 2007, viser May-Britt Moser og Edvard Moser sammen med kolleger ved Senter for hukommelsesbiologi i Trondheim hvordan nettverk av nerveceller kan maksimere forskjellene mellom nevrale aktivitetsmønstre før de lagres som minner i hippocampus.

- I artikkelen i Nature viser vi at evnen til å lagre minner på mest mulig forskjellig måte kan tilbakeføres til gitterceller (grid) i entorhinal cortex, som formidler impulser fra neocortex til hippocampus og tilbake, sier Edvard Moser til Tidsskriftet.

Les hele saken:
Hvordan husker vi?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media