Doktoravhandlinger

Artikkel

Siv Cathrine Høymork, Ph.D. Accuracy of pharmacokinetic and pharmacodynamic modelling and monitoring in clinical intravenous anaesthesia. Utgår fra Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus. Disputas 4.5. 2007.

Bedømmelseskomité: Rolf Sandin, Anestesikliniken, Länssjukhuset, Kalmar, Sverige, Tom Heier, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Hanne Storm, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Johan Ræder.

Jenny-Anne Sigstad Lie, dr.philos. Cancer risk among Norwegian nurses. Utgår fra Kreftregisteret. Disputas 9.5. 2007.

Bedømmelseskomité: Pia Verkasalo, Department of Environmental Health, Unit of Environmental Epidemiology, Finland, Marit Skogstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Haakon Meyer, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kristina Kjærheim.

Hege Edvardsen, dr.philos. Genetic variation and response to radio- and chemotherapy and adverse side effects in cancer patients. Utgår fra Avdeling for genetikk, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Disputas 9.5. 2007.

Bedømmelseskomité: Leena Peltonen-Palotie, Department of Medical Genetics, University of Helsinki, Finland, Flora E. van Leeuwen, Department of Epidemiology, Netherlands Cancer Institute, Nederland og Dag Undlien, Institutt for medisinsk genetikk, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Anne-Lise Børresen-Dale.

Ida Aagård Hedfors, Ph.D. Activation and gene transduction of human T cells. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 10.5. 2007.

Bedømmelseskomité: Bjørn Tore Gjertsen, Seksjon for hematologi, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, Anne Spurkland, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo og Heidi Kiil Blomhoff, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jan E. Brinchmann.

Fang Liu, Ph.D. Large-scale bioinformatics studies of DNA denaturation and transcriptome profiling technologies. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 22.5. 2007.

Bedømmelseskomité: Mats Rudemo, Matematisk statistikk, Chalmers tekninske høyskole, Inge Jonassen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen og Torill Sauer, Patologisk anatomisk avdeling, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Eivind Hovig.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Christina Charlotte Tolfsen, Ph.D Application of proteomics for protein expression profiling and biomarker discovery in African clawed frog (Xenopus laevis) and common carp (Cyprinus carpio) exposed to endocrine disrupting compounds. Utgår fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disputas 26.4. 2007.

Veiledere: Anders Goksøyr og Bjørn Einar Grøsvik.

Jorunn Kirkeleit, Ph.D. Benzene exposure and hematological effects in offshore workers exposed to crude oil. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 4.5. 2007.

Veiledere: Bente Moen og Magne Bråtveit.

Emiel A. M. Janssen, Ph.D. Proliferation and molecular factors in lymph node negative breast cancer. Utgår fra Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus. Disputas 10.5. 2007.

Veileder: Jan Baak.

Johan Fernø, Ph.D. Lipogenic effects of antipsychotic drugs in cultured cells and in rat. Utgår fra Dr. Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Seksjon for medisinsk genetikk og molekylærmedisin. Disputas 11.5. 2007.

Anbefalte artikler