Diurese eller ultrafiltrasjon ved hjertesvikt?

Ultrafiltrasjon kan være livreddende hos pasienter med behandlingsrefraktær akutt hjertesvikt. I en randomisert studie sammenliknet man bruk av tidlig ultrafiltrasjon med slyngediuretika ved alvorlig hjertesvikt og volumoverbelastning. Primære endepunkt var vekttap og grad av dyspné etter 48 timer.

Både vektreduksjon og væsketap var signifikant større i gruppen som fikk ultrafiltrasjon. Det var signifikant færre reinnleggelser og nye sykehusopphold i ultrafiltrasjonsgruppen etter 90 dager, men ingen forskjeller i gjennomsnittlig kreatininnivå. Ni dødsfall ble registrert i ultrafiltrasjonsgruppen, mot 11 i diuretikagruppen.

Hjertesviktpasienter er en heterogen gruppe som neppe skal ha samme type avvannende behandling. Noen pasienter kan få en forverring av nyrefunksjon under ultrafiltrasjon, og noen trenger kronisk dialysebehandling. Både pasientpopulasjon og behandlingsprotokoller må defineres tydeligere.

Les hele saken:
Diurese eller ultrafiltrasjon ved hjertesvikt?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media