Antisosial atferd hos barn - gener eller miljø?

Både gener og miljøfaktorer har betydning for utvikling av psykiske lidelser hos barn.

En amerikansk studie av 720 familier med ulikt genetisk slektskap mellom barna (vanlige søsken, tvillinger og særkullsbarn) har forsøkt å gi svar på dette spørsmålet. Forskerne kartla depresjon og antisosial atferd gjennom intervjuer og observerte foreldre og barns oppførsel hjemme. Statistiske analyser viste en interaksjon mellom genetisk disposisjon for antisosial atferd og både streng og kald oppdragerstil. Det vil si at barn som var genetisk disponerte i større grad enn andre ble påvirket negativt av foreldrenes oppførsel. Man kunne ikke påvise noen slik effekt for depresjon

Les hele saken:
Antisosial atferd hos barn – gener eller miljø?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media