Skeptisk til HPV-vaksine hastverk

I en lederartikkel (Drømmevaksine eller fortsatt en drøm?) peker hun på flere uavklarte forhold rundt HPV-vaksinen Gardasil. Det gjelder både virkningen på forekomsten av livmorhalskreft, eventuelle bivirkninger av vaksinen, hvor lenge vaksinen har effekt og ikke minst om vaksinasjon mot noen få av de mange HPV-variantene kan føre til at andre onkogene varianter overtar.

Haug er ikke alene om å stille spørsmål ved anbefalingen av Gardasil på bred basis. New England Journal of Medicine publiserte 10. mai to store studier om Gardasil (Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical Lesions og Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent Anogenital Diseases). De viser at effekten av HPV-vaksinen ikke er fullt så overbevisende som man tidligere har hevdet.

En lederartikkel (HPV Vaccination – More Answers, More Questions) i samme nummer påpeker at det er en rekke forhold som bør undersøkes nærmere før det kan være aktuelt å ta vaksinen i bruk i omfattende vaksinasjonsprogrammer.

- I lys av alle de ubesvarte spørsmålene vedrørende vaksinens effekt, hvor lenge beskyttelsen varer og langsiktige bivirkninger, er det grunn til å ha en forsiktig tilnærming til bruken, skriver George F. Sawaya i lederartikkelen.

Også Catherine D. DeAngelis, redaktør av JAMA, skriver i en lederartikkel (Mandatory HPV Vaccination - Public Health vs Private Wealth) at hun er skeptisk til innføring av HPV-vaksinen i et obligatorisk vaksinasjonsprogram.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media