To metoder for assistert befruktning

Omtrent halvparten av de ufrivillig barnløse oppnår graviditet ved assistert befruktning, men det er en utfordring å finne frem til metoder som er mindre kostbare, mindre plagsomme og som reduserer forekomsten av flerlingfødsler.

I en nederlandsk studie med 404 pasienter sammenliknet man to metoder for assistert befruktning, hvorav den ene betegnes som «mild». Denne gruppen fikk behandling med en gonadotropinfrigjørende hormonantagonist og implantert ett embryo. Den andre gruppen fikk tradisjonell behandling, dvs. gonadotropinfrigjørende hormonagonist og to overførte embryoer. Alle fikk i tillegg behandling med follikkelstimulerende hormon, men over kortere tid i den første gruppen.

I løpet av ett år hadde omkring 40 % i begge grupper født ett eller flere barn til termin.

To metoder for assistert befruktning

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media