Lovende behandling for psoriasis - men den er dyr

I en dobbeltblind studie ble 320 pasienter med moderat til alvorlig psoriasis randomisert til en av fem like store grupper (1). To grupper fikk én injeksjon med 45 mg eller 90 mg av det monoklonale antistoffet interleukin-12/23, to andre grupper fikk samme behandling en gang ukentlig i fire uker og den siste gruppen fikk placebo.

Etter 12 uker ble klinisk bedring på minst 75 % observert hos vel halvparten av dem (52 % og 59 %) som fikk én injeksjon, tilsvarende hos 67 % og 81 % av dem som fikk fire injeksjoner. Høyeste dose ga i begge tilfeller best effekt. Bare hos 2 % av dem som fikk placebo var det bedring på samme nivå. Bivirkningsforekomsten var lik i alle grupper.

Lovende behandling for psoriasis – men den er dyr

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media