Innvandrere får oftere schizofreni

Psykiske problemer blant innvandrere og traumatiserte flyktninger har de siste årene blitt en stor utfordring for helsepersonell i Norge, og mange migranter sliter med psykiske problemer som kan gjøre det vanskelig for dem å etablere seg i det norske samfunnet, skriver Iversen i sin avhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Avhandlingen viser at innvandrere oftere blir diagnostisert med schizofreni, oftere tvangsinnlagt men har sjeldnere affektive lidelser sammenliknet med asylsøkere og etniske nordmenn. Samtidig viser resultatene at asylsøkere oftere blir innlagt i psykiatrisk akuttavdeling og oftere diagnostisert med tilpasningsforstyrrelse enn innvandrere og nordmenn blir.

Innvandrere får oftere schizofreni

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media