- Flere bør opereres for parathyreoidea

Det mener Haakon Lindekleiv og Jan Due ved Avdeling for urologi og endokrin kirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Hyperparatyreoidisme er en fellesbetegnelse på sykdommer som medfører økt nivå av parathyreoideahormonet, PTH, i blodet. PTH styrer kalsiumbalansen i kroppen. Primær hyperparatyreoidisme rammer rundt 0,17% menn og 0,45% kvinner, og er økende med alderen.

Store regionale variasjoner

I en originalartikkel i siste nummer av Tidsskriftet har Lindekleiv og Due undersøkt hvor store de regionale variasjonene i operasjonsfrekvens er. Data fra 29 sykehus er hentet inn i perioden 1999-2005. Da ble det foretatt til sammen 2 611 inngrep, med store variasjoner mellom fylkene. Det opereres flest pasienter i Telemark og Vestfold, og færrest i Akershus, Oppland, Oslo og Sogn og Fjordane, målt per 100 000 innbygger.

- Det er usikkert hva denne store forskjellen skyldes, men en del av forklaringen ligger nok i at det ikke finnes norske retningslinjer som definerer hvem som skal opereres. Innstillingen til denne sykdommen varierer fra lege til lege, så mye kommer an på hva den enkelte vektlegger og hvordan kunnskapen benyttes. Et annet problem er at allmennleger som mistenker sykdommen og tar blodprøve av pasienten, forkaster resultatene fordi de tilsynelatende er normale. En dag får legen svar på kalsiumnivået, som er høyt, men innen normalen. En annen dag får han svar på hormonnivået, som er høyt, men innen normalen. Saken er at et høyt nivå av disse to samtidig, indikerer hyperparatyreoidisme, sier Due til Tidsskriftet.

- Problematisk

Han mener det er problematisk at forskjellene er så store, fordi det kan bety at flere pasienter ikke får et godt nok behandlingstilbud. Han legger til at i USA, der det finnes retningslinjer på feltet, opereres langt flere enn retningslinjene skulle tilsi, nettopp fordi legene mener operasjonen kan hjelpe på sekundære symptomer som tretthet, milde depresjoner, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker.

- Det vi vet er at dette er et trygt inngrep med lav risiko, som kan hjelpe mange til et bedre liv, sier Due.

Dramatisk økning

Fra 1999 til 2005 økte antall inngrep i Norge med hele 58%, fra 282 til 446. Dette er en positiv økning, mener Due.

- Hyperparatyreoidisme er en relativt nyoppdaget sykdom, så mye av økningen skyldes rett og slett at bevisstheten blant legene har økt. En annen forklaring er at laboratoriediagnostikken er blitt enklere og bedre med årene, sier han.

Unødvendig meldeplikt?

I dag er det meldeplikt til Kreftregisteret om alle endokrine svulster, både godartede og ondartede. Lindekleiv og Due mener adenomer i parathyreoidea bør unntas fra denne meldeplikten, så lenge det ikke finnes holdepunkter for at dette er en premalign tilstand eller at den disponerer for senere kreftutvikling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media