Dendrittiske celler kan påvirke immunforsvarets hukommelse

Immunsystemets hukommelse er viktig, fordi den kan gi en rask og effektiv beskyttelse mot infeksjoner med mikrober som vi har vært utsatt for tidligere. Hukommelsen blir derimot et problem ved uønskede immunreaksjoner, som allergi og autoimmunitet. Forskere ved Rikshospitalet har nå vist at reaksjonsmønsteret til hukommelses-T-lymfocytter kan manipuleres, avhengig av hvilken type dendrittiske celler som stimulerer lymfocyttene.

- Tidligere har man trodd at T-lymfocyttenes reaksjonsmønster fastsettes ved første møte med for eksempel en mikrobe. Dogmet har vært at typen hukommelsesrespons deretter ikke kan forandres ved gjentatte møter med samme mikrobe. Vi har nå funnet ut at dendrittiske celler kan endre på vår immunologiske hukommelse, sier seksjonsoverlege Johanna Olweus ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet.

Les hele saken:
Dendrittiske celler kan påvirke immunforsvarets hukommelse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media