Riktig legemiddelbruk ved hjerteinfarkt

I en tremånedersperiode i 1999 - 2000 ble over 900 pasienter med akutt hjerteinfarkt innlagt ved 16 norske sykehus. Elena Kvan ved Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, har undersøkt legemiddelbehandling under oppholdet, og seks måneder og 2,5 år etter utskrivning.

Les hele saken:
Riktig legemiddelbruk ved hjerteinfarkt

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.