Den gode epikrise - kriterier og evaluering

Artikkel

I Tidsskriftets podkast for nr. 8/2007 kan du høre intervju med Christian Hall, om artikkelen «Den gode epikrise – kriterier og evaluring», og med Lars Duvaland, om artikkelen «Legers forvalteransvar for pasientjournaler».

Anbefalte artikler