- Kirurger bør bruke doble operasjonshansker

Det mener Gerd Ødegård Hagen og Halvard Arntzen. De har undersøkt hvor ofte operasjonshansker perforeres under kirurgiske inngrep ved Molde sjukehus, innen gastrokirurgi, ortopedi, gynekologi, karkirurgi og generell kirurgi. Resultatene presenterer de i en artikkel i Tidsskriftet nr. 7/2007.

Risikabelt med enkle hansker

– Dagens praksis med hovedsakelig bruk av enkle hansker innebærer at operasjonspersonell daglig risikerer direkte kontakt med potensielt infeksiøst materiale. Hanskeperforasjoner utgjør en daglig trussel for alt operasjonspersonell som er i kontakt med pasientens blod og kroppsvæske. Det er også en risiko for at bakterier fra personalets hender blir overført til pasienten, sier Hagen til Tidsskriftet.

Større risiko ved lange inngrep

Ved 655 kirurgiske inngrep ved sykehuset ble det registrert hanskeperforasjoner ved 31% (203) av inngrepene. Flest perforasjoner var det innen gastrokirurgi, med 45%. Deretter fulgte ortopedi med 35%, gynekologi med 31%, karkirurgi med 19% og generell kirurgi med 9%.

– Det er viktig å understreke at forskjellen i perforasjonsfrekvensen mellom kategoriene gastrokirurgi, gynekologi og ortopedi ikke var statistisk signifikant. Det klareste funnet er at perforasjonsfrekvensen er sterkt relatert til varigheten på inngrepet. Perforasjonsfrekvensen varierer fra 13,1% til 61,9% når en ser på inngrep kortere enn èn time og lengre enn to timer, sier hun.

Hansken sier fra

Ved norske sykehus er det mest vanlig å bruke enkle hansker. I disse hanskene er det vanskelig å oppdage perforasjoner. Under alle de 655 inngrepene i denne undersøkelsen ble det brukt doble indikerende hansker av lateks.

– Den innerste hansken i et såkalt Indicatorsystem har en mørk kontrastfarge, mens den ytterste hansken har en lys transparent farge. Prinsippet er at lysets brytning endres når det kommer væske mellom de to hanskelagene. Ved en perforasjon synliggjøres en skarp mørk flekk på perforasjonsstedet når innerhansken kommer i kontakt med kroppsvæske. Ved perforasjon kan ytterhansken umiddelbart byttes uten å bryte barrieren, sier Hagen.

- Bør bli rutine

Hun og kollegene anbefaler derfor at disse doble indikerende hanskene brukes i alle de fem kategoriene kirurgi som omfattes av denne studien, selv om det vil koste mer.

– Rutinemessig bruk av slike hansker vil utvilsomt øke de medisinske utgiftene. Men kostnadsøkningen som doble hansker utgjør er minimal sammenlignet med de totale kostnadene for en operasjon, sier hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media