Andelen guttefødsler intet mål for fruktbarhet

Forekomst av testikkelkreft har økt i hele den vestlige verden i løpet av de siste tiår. Dette gjelder muligens også mannlige urogenitale misdannelser og nedsatt sædkvalitet, men det er ikke påvist redusert fruktbarhet. Studier har imidlertid vist at andelen gutter i befolkningen er sunket. Eksponering for kjemikalier som har forårsaket redusert sædkvalitet i en befolkningsgruppe, har også ført til at andelen gutter har gått ned.

Nå har forskere undersøkt om det er en sammenheng mellom andelen gutter og tid før graviditet ble oppnådd i Danmark og England. Studien omfattet ca. 50 000 levendefødte barn unnfanget uten forutgående fertilitetsbehandling. Opplysninger om forhold rundt graviditeten ble registrert i et spørreskjema. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom andelen gutter og tid før graviditeten ble oppnådd, som er en markør for fertilitet.

Les hele saken:
Andelen guttefødsler intet mål for fruktbarhet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media