Tarmfloraen påvirker fedme

I to nye studier har man nå funnet forskjeller i bakteriefloraen hos tykke og tynne mennesker og mus. En amerikansk forskningsgruppe fant at andelen bakterier av gruppen Firmicutes var større hos overvektige mennesker og mus enn hos slanke. Når de overvektige slanket seg, ble andelen Firmicutes mindre. En høy andel av denne bakteriegruppen førte til opptak av flere kalorier fra tarmen hos både mus og menneske. I tillegg viste det seg at når slike tarmbakterier fra overvektige mus ble overført til slanke mus, la musene på seg.

Tarmfloraen påvirker fedme

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media