Problemfødsler ved nevrologisk sykdom

Hos kvinner med Charcot-Marie-Tooths sykdom er det økt risiko for seteleie og blødninger etter fødselen.

Dette er hovedkonklusjonene i hennes avhandling Giving birth with neuromuscular disease. A study of pregnancies, deliveries and the newborn in women with Myasthenia gravis and Charcot-Marie-Tooth disease, som hun forsvarte for dr.med.-graden 12.12. 2006. Sammen med kolleger ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for nevrologi, Universitetet i Bergen, har hun gått gjennom data fra medisinsk fødselsregister fra 1967 til 2000 for å få økt kunnskap om hvordan disse lidelsene innvirker på svangerskap og fødsel.

Les hele saken
Problemfødsler ved nevrologisk sykdom

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.