Problemfødsler ved nevrologisk sykdom

Hos kvinner med Charcot-Marie-Tooths sykdom er det økt risiko for seteleie og blødninger etter fødselen.

Dette er hovedkonklusjonene i hennes avhandling Giving birth with neuromuscular disease. A study of pregnancies, deliveries and the newborn in women with Myasthenia gravis and Charcot-Marie-Tooth disease, som hun forsvarte for dr.med.-graden 12.12. 2006. Sammen med kolleger ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Seksjon for nevrologi, Universitetet i Bergen, har hun gått gjennom data fra medisinsk fødselsregister fra 1967 til 2000 for å få økt kunnskap om hvordan disse lidelsene innvirker på svangerskap og fødsel.

Les hele saken
Problemfødsler ved nevrologisk sykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media