Hvordan stille diagnosen akutt hjerneslag?

Artikkel

I Tidsskriftets podkast for nr. 7/2007 kan du høre intervju med Ole Morten Rønning, forfatter av artikkelen «Hvordan stille diagnosen akutt hjerneslag», og med Christian Lund, førsteforfatter av artikkelen «Transitorisk iskemisk anfall».

Anbefalte artikler