Palliativ kjemoterapi ved lungekreft kan begrenses

Hvert år rammes over 2 000 mennesker i Norge av lungekreft. Ca. 900 av dem har utbredt lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft ved diagnosetidspunktet. Det betyr at behandlingsintensjonen er palliativ. Standardbehandlingen er kjemoterapi med to stoffer.

Studier med eldre og mer toksiske cytostatika har antydet at en begrenset behandlingstid er tilstrekkelig. Nå har man for første gang undersøkt spørsmålet med en moderne og godt tolerert kombinasjon av to midler i en fase 3-multisenterstudie i Norge og Sverige. Studien ble gjennomført i regi av Norsk Lungecancergruppe.

Les hele saken:
Palliativ kjemoterapi ved lungekreft kan begrenses

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.