Mutasjon påvist ved pancreaskreft

Pancreaskreft har særdeles dårlig prognose. Denne typen kreft opptrer spesielt hyppig i enkelte familier. Amerikanske forskere har lett etter genmutasjoner på kromosom 4 i en slik familie. Med DNA-mikromatriser ble over 240 gener undersøkt og en mutasjon i genet for palladin funnet.

Les hele saken:
Mutasjon påvist ved pancreaskreft

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.