Kirurgi eller ikke ved lumbalprolaps?

I en prospektiv, randomisert studie fra USA ble 501 pasienter med lumbalprolaps randomisert til enten kirurgisk behandling eller konservativ behandling. Gjennomsnittsalderen var 42 år (42 % kvinner). Alle hadde påvist prolaps ved CT eller MR og hadde hatt radikulære smerter og utfall i minst seks uker.

Forskerne fikk uventede problemer, ettersom mange pasienter skiftet gruppe etter randomiseringen. Bare halvparten av dem som ble randomisert til kirurgi ble operert innen tre måneder, og 30 % av dem som ble randomisert til konservativ behandling, ble operert.

For alle pasientene var det klar klinisk bedring etter to år. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Selv om det var en tendens til større bedring i kirurgigruppen, oppsummerer forfatterne at det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner.

Les hele saken:
Kirurgi eller ikke ved lumbalprolaps?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media