God psykisk helse i Sogn og Fjordane

I en komparativ epidemiologisk undersøkelse fra Oslo og Sogn og Fjordane fant man ved intervjuer av et tilfeldig utvalg av den voksne befolkning at både den årlige prevalensen og livstidsprevalensen av psykiske lidelser var dobbelt så høy i Oslo som i Sogn og Fjordane.

God psykisk helse i Sogn og Fjordane

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.