Egne slagenheter gir best behandling

Holdningene til og mulighetene for å behandle hjerneslag har endret seg. Det er opprettet egne slagenheter ved nesten alle norske sykehus. Slike enheter har spesialisert bemanning og bedre mulighet til akutt behandling og opptrening.

I en italiensk observasjonsstudie vises det nå at behandling ved slike slagenheter bedrer prognosen ved akutt hjerneslag.

Egne slagenheter gir best behandling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media