Egne slagenheter gir best behandling

Holdningene til og mulighetene for å behandle hjerneslag har endret seg. Det er opprettet egne slagenheter ved nesten alle norske sykehus. Slike enheter har spesialisert bemanning og bedre mulighet til akutt behandling og opptrening.

I en italiensk observasjonsstudie vises det nå at behandling ved slike slagenheter bedrer prognosen ved akutt hjerneslag.

Egne slagenheter gir best behandling

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.